فروشگاه ژالان - عرضه شاخه گل طبیعی و تزئینی وکیل آباد در مشهد - تزئین ماشین عروس وکیل آباد در مشهد / متجر جالان - تورید أغصان زهور طبیعیة وزخرفیة من فاکیلاباد فی مشهد - زخرفة سیارة زفاف فاکیل اباد فی مشهد
فروشگاه ژالان - عرضه شاخه گل طبیعی و تزئینی وکیل آباد در مشهد - تزئین ماشین عروس وکیل آباد در مشهد / متجر جالان - تورید أغصان زهور طبیعیة وزخرفیة من فاکیلاباد فی مشهد - زخرفة سیارة زفاف فاکیل اباد فی مشهد
مدیر: محمدباقر مشیری
عرضه شاخه گل طبیعی و تزئینی، ماشین عروس ، دسته گل عروس ، سبد گل ، پایه گل ، قبول سفارش جهت مراسم ها ، گل آرایی ، پایه گل ترحیم و... / تورید أغصان الزهور الطبیعیة والزخرفیة ، سیارة الزفاف ، باقة الزفاف ، سلة الزهور ، قاعدة الزهور ، قبول طلبات الاحتفالات ، ترتیب الزهور ، قاعدة التعازی والزهور ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، وکیل آباد، نبش وکیل آباد 22 / مشهد ، فاکیل اباد ، زاویة فاکیل اباد 22
تصاویر