بیمه ایران (نمایندگی حبیب نیا کد30453)
بیمه ایران (نمایندگی حبیب نیا کد30453)
مدیریت: حسین حبیب نیا
صدور بیمه نامه طرح جامع زندگی، دریافت مستمری مادام العمر وام بدون ضامن، پوشش بیماری های خاص تا ده میلیون تومان معافیت از پرداخت حق بیمه، پوشش خطر فوت و ده ها مزایای دیگر، صدور فوری انواع بیمه نامه: بیمه آتش سوزی (تجاری، مسکونی، صنعتی)، بیمه مسئولیت (حرفه ای پزشکان، عمرانی، ساختمانی)، بیمه تمام خطر پروژه های عمرانی، بیمه اتومبیل (شخص ثالث، بدنه)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار پیروزی، نبش پیروزی 28، جنب پمپ بنزین