گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر گوشت پارس
مدیر: حسین ایراندوست
عرضه انواع گوشت ، مرغ و ماهی ، گوسفند ، گوساله ، شتر مرغ ، بوقلمون ، شتر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار صارمی ، صارمی 25 ، ابتدای سامانیه 16، جنب آزانس هاشمیه