کافی شاپ-تریا(مراکز-ملزومات)
کافی شاپ 100 تیک
مدیر: علی جوادیان
کافی شاپ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، خ منتظری ، بین منتظری 9 و 11