شرکت بیمه کوثر سهامی عام ( کد 6338) - بیمه کوثر در مشهد - بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو - بیمه آتش سوزی - بیمه عمر و سرمایه گذاری - بیمه مهندسی - بیمه مسئولیت  - بلوار معلم مشهد / تأمین کوثر فی مشهد - تأمین الطرف الثالث والسیارة - تأمین الحریق - تأمین على الحیاة والاستثمار - تأمین هندسی - تأمین المسؤولیة - بولیفارد المعلم  مشهد
شرکت بیمه کوثر سهامی عام ( کد 6338) - بیمه کوثر در مشهد - بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو - بیمه آتش سوزی - بیمه عمر و سرمایه گذاری - بیمه مهندسی - بیمه مسئولیت - بلوار معلم مشهد / تأمین کوثر فی مشهد - تأمین الطرف الثالث والسیارة - تأمین الحریق - تأمین على الحیاة والاستثمار - تأمین هندسی - تأمین المسؤولیة - بولیفارد المعلم مشهد
مدیریت: شیوا شیخی
مشاوره و صدور انواع بیمه های بازرگانی ، ارایه دهنده انواع خدمات بیمه ای ، صدور بیمه های کوتاه مدت ثالث 3 ماهه و 6 ماهه و 9 ماهه ، کسر از حقوق جهت نیروهای مسلح و بازنشستگان و خانواده محترمشان ، بیمه ثالث و بدنه اتومبیل ، بیمه آتش سوزی ، بیمه عمر و سرمایه گذاری ، بیمه مهندسی ، بیمه مسئولیت ( اقساط ویژه جهت عموم ) / استشارات وإصدار أنواع مختلفة من التأمین التجاری ، وتقدیم أنواع مختلفة من خدمات التأمین ، وإصدار تأمین قصیر الأجل ضد الغیر لمدة 3 أشهر و 6 أشهر و 9 أشهر ، وخصم رواتب القوات المسلحة والمتقاعدین وعائلاتهم ، والتأمین ضد الغیر وعلى السیارات ، والتأمین ضد الحریق سوزی ، تأمین على الحیاة والاستثمار ، تأمین هندسی ، تأمین ضد المسؤولیة (أقساط خاصة للجمهور)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
بلوار معلم ، خیابان سید رضی، نبش سید رضی 30
تصاویر