چاپ و دیجیتال طهرانی / طهرانی للطباعة الرقمیة
چاپ و دیجیتال طهرانی / طهرانی للطباعة الرقمیة
مدیر: زهره طهرانی
طراحی و چاپ ، فلکس ، فتوکپی رنگی و سیاه و سفید  ،   پرینت ، پلات ، لمینت ، جزوات دانشجویی ، کلیه خدمات چاپ و طراحی / التصمیم والطباعة ، والتصویر المرن ، والملون ، والنسخ بالأبیض والأسود ، والطباعة ، والرسم ، والرقائق ، وکتیبات الطلاب ، وجمیع خدمات الطباعة والتصمیم
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، ابتدای بلوار لادن ، نبش خضرایی 2 / مشهد ، فی بدایة شارع لادن ، زاویة خزری 2