گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر گوشت سهیل - سوپر گوشت سید رضی - مرغ فروشی سید رضی - ماهی فروشی سید رضی
مدیر: مسعود ولی زاده
عرضه گوشت مرغ و ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
مشهد ، بلوار سید رضی ، نبش سید رضی 27