گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر گوشت عرفان - سوپر گوشت آبکوه - مرغ فروشی آبکوه - ماهی فروشی آبکوه
مدیر: مسعود ولی زاده
عرضه گوشت مرغ و ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، خ آبکوه ، بین آبکوه 21 و 23 ، پلاک 565 ، جنب میوه فروشی