سوپر گوشت آریو - گوشت گوسفند در مشهد - گوساله - مرغ - ماهی - گوشت چرخ کرده - پروتئین - بلوار پیروزی
سوپر گوشت آریو - گوشت گوسفند در مشهد - گوساله - مرغ - ماهی - گوشت چرخ کرده - پروتئین - بلوار پیروزی
مدیریت: حمید سلیمی
عرضه انواع گوشت و مرغ و ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی ، نبش پیروزی 61
تصاویر