سوپر گوشت آریو
سوپر گوشت آریو
مدیر: حمید سلیمی
عرضه انواع گوشت و مرغ و ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی ، نبش پیروزی 61
تصاویر