اتومبیل(خدمات)
اتو سرویس احسان
مدیر: احسان قلندری
تعویض روغن و سرویس دوره ای خودرو
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، بلوار اندیشه ، بین اندیشه 7 و 9