مدیر:
امیر علیزاده
شماره تماس:
فکس:
36203416
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، قاسم آباد، بلوار حجاب، میدان حجاب، ساختمان پزشکان غرب مشهد ، طبقه چهار واحد M3
شرکت باتاب گستر آرتا
شرکت باتاب گستر آرتا
شرکت باتاب گستر آرتا
شرکت باتاب گستر آرتا