فروشگاه مصلی
فروشگاه مصلی
مدیر: کامران کاظمی
عرضه مرغ ، ماهی ، گوشت و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
مشهد ، بلوار مصلی ، بین مصلی 2 و 4