گوشت و فرآورده های پروتئینی
فروشگاه سوپر جوان گوشت
مدیر: علی نقوی
عرضه انواع گوشت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار قرنی ، بین قرنی 9 و 11