کلینیک تخصصی اتومبیل حمید
کلینیک تخصصی اتومبیل حمید
مدیر: حمید داوری
تعمیر موتور و گیربکس، تنظیم موتور و دیاگ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مشهد ، عبدالمطلب30، پلاک47