اتومبیل(خدمات)
چکاب اتومبیل برادران
مدیر: ابوالفضل بیرجندی
جلوبندی و مکانیکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مشهد ، بلوار کریمی، بین کریمی 18 و 20