اتومبیل(خدمات)
تعمیرگاه تخصصی تاپ سرویس
مدیر: یونس رشیدی
تعمیرات تخصصی انواع گیربکس های اتومات و دنده ای
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ کوشش ، انتهای کوشش32 ، نبش بزرگمهر19