مدیر:
یونس رشیدی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ کوشش ، انتهای کوشش32 ، نبش بزرگمهر19
تعمییر گیربکس x33اتومات
تعمیرگاه تخصصی تاپ سرویس
تعمیرگاه تخصصی تاپ سرویس
تعمیرگاه تخصصی تاپ سرویس