فرش ماشینی و موکت
فرش آنتیک مشهد (شعبه مرکزی ) - عرضه انواع فرش و قالیچه تزئینی آزادشهر / مشهد للسجاد العتیق (فرع مرکزی) - تورید جمیع أنواع سجاد وبسط أزادشهر للدیکور
مدیریت: مصطفی سریعی
عرضه انواع فرش و قالیچه های تزئینی، نمایندگی قالیچه های تزئینی و برند روز دنیا، بورس انواع فرش مشهد، نگین، زمرد مشهد و مهر ایران ، فرش ترک ، هند ، فرش برتر به روز دنیا ، نگین زمرد ، شاهان اصیل تبریز و بهشتی
ساعت کاری 10 صبح تا 14
17 الی 23
/تورید جمیع أنواع السجاد والموکیت الزخرفی ، وتجارة السجاد المزین والعلامة التجاریة الحدیثة فی العالم ، مشهد ، نجین ، إمیرالد مشهد ومهر إیران ، السجاد الترکی ، السجاد الترکی ، الهند ، أعلى السجاد الحدیث فی العالم ، نیجین إمیرالد ، ملوک تبریز وبهشتی الأصلی
الساعة 00/10 إلى الساعة 00/14
17 إلى 23
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
مشهد ، آزاد شهر، بلوار معلم، بین معلم 12 و 14 / مشهد ، أزادشهر ، بولیفارد المعلم ، بین المعلم 12 و 14
تصاویر