پرده سرا
فروشگاه نوین برتر
مدیریت: احمد سالاری
پخش انواع قاب پرده، زبرا، چوب پرده، کرکره، فلزی و عمودی و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، حرعاملی8، تعبدی 8 ، مغازه سوم سمت راست