اتومبیل(خدمات)
جلوبندی محمد
مدیر: محمد ندایی
تعمیرگاه جلوبندی خودرو
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
مشهد ، بلوار معلم ، دانشجوی 28 ، آخر میلان (آخر خیابان)