چاپ و تبلیغات(خدمات-هدایای تبلیغاتی)
چاپخانه افق
مدیر: محمد صادق پور رمضان
اجرای کلیه امور طراحی و چاپ و تبلیغات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
مشهد ، خ هاشمی نژاد ، بین هاشمی نژاد 11 و 11/1