بیمه
بیمه ایران - خدمات بیمه ای خرد سازان
مدیریت: حمیدرضا رضایی
کارگزاری بیمه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
مشهد ، بلوار طبرسی ، المهدی ، بلوک 423 ، طبقه همکف