جهان سیلندر
جهان سیلندر
مدیر: محمد آشفته
تراشکاری و جوشکاری سیلندر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مشهد ، بلوار جمهوری، خ شهید خبیری، بین خبیری 19 و 21