اتومبیل(خدمات)
تیون آپ و تکنسین برق اروجی
مدیر: علی اکبر اروجی
تعمیر کولر و بخاری و تنظیم موتور و دزدگیر و انژکتور خودرو
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
مشهد ، خ خرمشهر ، خرمشهر 18 نبش چهارراه دوم