مدیر:
بهنام پارساپور
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، خ کوشش، کوشش 27، بعد از چهارراه اول
تعمیر انواع بلوکه ABS
تعمیر انواع بلوکه ABSنشتی روغن وبند بودن شیرهای خروجی روغن ترمز خالی کردن ترمز و زود عمل کردن ترمز ABSزیر پا 
تعمیر انواع پمپ ترمز تویوتا لندکروز خالی کردن ترمز با ضمانت کتبی
تعمیرگاه تخصصی ترمز ABS بهنام
تعمیرگاه تخصصی ترمز ABS بهنام
تعمیرگاه تخصصی ترمز ABS بهنام