اتومبیل(خدمات)
خدمات خودرو پناهی
مدیر: معین اله پناهی
صفر شویی و سرامیک بدنه ، خگیری ، واکس و پالش ، ریکاوری رنگ ، (احیای رنگ ) ، دوراکلین ، صفر شویی همراه با دستگاه بخار ایتالیایی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 70 ، سمت راست داخل عقب نشینی ،