قصابی قیمت شکن
قصابی قیمت شکن
مدیر: علی مروتی
عرضه انواع گوشت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار آزادی ، آزادی 89 ، نبش امام هادی 1