پرده سرا
گالری مینارا ( گروه تزئیناتی مینارا)
مدیر: آزاد علیزاده
عرضه انواع پرده و لوازم جانبی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار قرنی ، قرنی 1 ، تعبدی 5 سمت راست قطعه دوم