صنایع دستی
صنایع دستی خاص - دیزی سنگی - تنباکو - قلیان - بلوار فکور - مشهد
مدیریت: محمدرضا جاوید
عرضه انواع قلیان ، دیزی سنگی و تنباکو ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار فکوری ، بین فکوری 9 و 11