خرازی
فروشگاه نوید
مدیریت: نوید پورعلی
خرج کاری و خرازی ، انواع پرچمهای مذهبی ، سجاده و جانماز ، رومیزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
انتهای 8 متری جنویی بازاررضا بین شیخ طوسی 17 و 19 فروشگاه نوید