راشل گالری Rashel Gallery - منسوجات داخلی انواع پرده - پارچه های پرده ای -لوازم دکوری پرده - پرده زبرا در پنج راه سناباد مشهد / راشیل غالیری - المنسوجات الداخلیة لجمیع أنواع الستائر - أقمشة ستائر - ستائر زخرفیة - ستائر زیبرا على طریقة ساناباد مشهد
راشل گالری Rashel Gallery - منسوجات داخلی انواع پرده - پارچه های پرده ای -لوازم دکوری پرده - پرده زبرا در پنج راه سناباد مشهد / راشیل غالیری - المنسوجات الداخلیة لجمیع أنواع الستائر - أقمشة ستائر - ستائر زخرفیة - ستائر زیبرا على طریقة ساناباد مشهد
مدیریت: سید مهدی نجفی
ارائه دهنده منسوجات داخلی
انواع پرده تور، حریر، ابریشم ساده وطرح دار
انواع پارچه رویه ساده وطرح دار
انواع زبرا
انواع افقی
وانواع لوازم دکوری پرده / مزود المنسوجات الداخلیة
أنواع الستائر الصافیة والحریر والحریر العادی والمزخرف
مجموعة متنوعة من الأقمشة البسیطة والمزخرفة
أنواع الحمار الوحشی
الأنواع الأفقیة
وجمیع انواع اکسسوارات الدیکور للستائر
شماره تماس:
فکس:
38435375
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، پنج راه سناباد، نبش ابن سینا 18 / مشهد ، سناباد بخمس طرق ، زاویة ابن سینا ​​18
کالا ها