دفاتر ازدواج و طلاق

دفتر ازدواج شماره 39 و دفتر ازدواج شماره 8 مشهد

دلیلی صالح: 38911285

منطقه 11 .

حد فاصل ، معلم 61 و 63 ، پلاک 147 ، طبقه دوم

دفاتر ازدواج و طلاق

: ارائه و انجام و ثبت امور مربوط به ازدواج

دفتر رسمی ثبت ازدواج 17 و طلاق 22 مشهد

باقری شاندیز: 36239717

منطقه 10 .

قاسم آباد، نبش تقاطع بلوار فلاحی و حسابی، ساختمان نوین،

دفاتر ازدواج و طلاق

: دفتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق

دفتر رسمی ازدواج 37 و طلاق 7 مشهد

نصرآبادی: 36040293

منطقه 11 .

بلوار وکیل آباد، بعد از پل هاشمیه، بین وکیل آباد 23 و 25

دفاتر ازدواج و طلاق

: دفتر ازدواج

دفتر ازدواج 77 و طلاق 36 مشهد

حیدری: 36042205

منطقه 11 .

بلوار امامت، امامت 32

دفاتر ازدواج و طلاق

: دفتر ازدواج و طلاق