دفاتر ازدواج و طلاق

دفتر ازدواج شماره 39 و دفتر ازدواج شماره 8 مشهد

دلیلی صالح: 38911285

منطقه 11 .

حد فاصل ، معلم 61 و 63 ، پلاک 147 ، طبقه دوم

دفاتر ازدواج و طلاق

: ارائه و انجام و ثبت امور مربوط به ازدواج

دفتر رسمی ازدواج 37 و طلاق 7 مشهد

نصرآبادی: 36040293

منطقه 11 .

بلوار وکیل آباد، بعد از پل هاشمیه، بین وکیل آباد 23 و 25

دفاتر ازدواج و طلاق

: دفتر ازدواج