سمساری و امانت فروش سلطان

پهلوان جوان: -

منطقه 1 .

مشهد، خواجربیع ، بلوار بهمن ، ببن26و28 ، پشت ایستگاه اتوبوس ، سمساری و امانت فروش سلطان

سمساری

: عرضه انواع کالاهای دست دوم ، معاوضه کالا به کالا و ...خرید وفروش کل لوازم منزل... اداری... صنعتی.. ضایعات بصورت نقدی ودرمحل

سمساری

: خرید و فروش لوازم منزل، یخچال نو و کارکرده

فروشگاه ایرانیان

ایمانی: -

منطقه 11 .

بلوار سید رضی، نبش سید رضی11

سمساری

: سمساری

سمساری خرم

خرم: 36010764

منطقه 11 .

بلوار سید رضی، نبش سید رضی 5

سمساری

: سمساری