صنایع دستی

صنایع دستی درویش

قرایی: -

حومه .

جاده طرقبه، خیابان امامزادگان، سمت چپ، روبروی امامزادگان 3

صنایع دستی

: تولید و پخش انواع کیف های گلیم، جاجیم، ابریشم، دستباف و کفش های سنتی با کیفیت بالا