عینک (فروش و تعمیر)

عینک سارینا

سالار: 32737370

منطقه 4 .

مشهد ، بلوار مفتح ، داخل مفتح 5 سمت راست

عینک (فروش و تعمیر)

: سازنده زیباترین عینک های طبی و آفتابی ، ساخت عینکهای پریزم ، تدریجی ، دو دید و.... ساخت عینک در یک ساعت

عینک آنتیک

قدیر پور: 32729972

منطقه 4 .

مشهد، بلوار مفتح ، مفتح 3

عینک (فروش و تعمیر)

: عرضه انواع عینک های طبی ، آفتابی ، تهیه لنز طبی و آرایشی ، تعمیرات عینک

بینایی سنجی و عینک ثمین

قربانی: 32710698

منطقه 4 .

سیمتری طلاب

عینک (فروش و تعمیر)

: تجویز عینک و contact lens درمان انحراف و تنبلی چشم مشاوره و اصلاح سردردهای چشمی ساخت و ارائه انواع عینک طبی تک دید، دو دید، progressive و آفتابی