گوشت و فرآورده های پروتئینی

شیلات مهدی زاده

مهدی زاده: 37654660

سایر .

مجتمع گردشگری سپاد، مجتمع موادغذایی سپاد، خیابان دوم ، غرفه 43

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: تهیه و توزیع ماهی جنوب، مرکز عرضه مستقیم استیک تیلاپیلا بدون واسطه، میگو و گوشت برزیلی