فرش ماشینی و موکت

فرش ماشینی و موکت

: فرش دیبا، پاتریس، نگین میلاد، فرش اصفهان و تبریز / سجاد دیبا ، باتریس ، نجین میلاد ، أصفهان وتبریز السجاد

فروشگاه سالمی - فرش بلوار چمن - موکت بلوار چمن - قالیچه بلوار چمن

سالمی: 33680927

منطقه 8 .

مشهد ، بلوار مصلی، خیابان چمن، بین چمن 76 و 78

فرش ماشینی و موکت

: فرش، موکت، گلیم، کناره، قالیچه، پشتی کالای خواب: پتو، روفرشی، روتختی، تشک خواب و...

فرش آرا مشهد

عیدگاهی : 32281500

منطقه 8 .

ابتدای خ آزادی، جنب هتل سینا

فرش ماشینی و موکت

: تولید فرش های ماشینی

فروشگاه حسینی

حسینی: 33694700

منطقه 8 .

خیابان چمن، بین چمن 48 و 50

فرش ماشینی و موکت

: فرش، موکت، قالیچه