کانال سازی - نبشی سازی

کانال کولر مهران

بوژ مهرانی: -
12 . مشهد ، بلوار الهیه ، الهیه 1 عظیم رزم 5 سمت راست

کانال سازی - نبشی سازی

: تولید کانال کولر

دریچه کولر مشهد صبا

جوادی: 37132428
منطقه 2 . خیابان حرعاملی، نبش حر عاملی 23

کانال سازی - نبشی سازی

: سازنده انواع دمپر و دریچه های تنظیم هوا مسکونی، صنعتی (آهن و آلومینیوم)

فروشگاه پارس تهویه

سلیمانی: -
منطقه 1 . بلوار قرنی، تقاطع مجد و قرنی، مجتمع فروردین،

کانال سازی - نبشی سازی

: ساخت دریچه های آلومینیومی و انواع فلکسی

کانال سازی شبانی

شبانی: 37318984
منطقه 3 . خیابان عبادی، ابتدای عبادی 90،

کانال سازی - نبشی سازی

: کانال کولر، دریچه، قرنیز

کانال سازی زحمت کش

زحمتکش: 38927279
منطقه 11 . بلوار معلم، نبش چهارراه دانش آموز

کانال سازی - نبشی سازی

: سازنده کانل کولر و دریچه کولر

صنایع فلزی حاج رحمتی و پسران

رحمتی: 09154044537
منطقه 2 . خیابان حر عاملی، بین خیابان های 38 و 40

کانال سازی - نبشی سازی

: ساخت انواع هودهای آشپزخانه و صنعتی، کانال های گرد و چهار گوش، قرنیز، آبرو، بشکه های آب عسل، حبوبات، گلاب گیر، انواع لوله های بخاری، اچ و زانو موجود می باشد...

کانال سازی ظریف

ظریف: 37584017
منطقه 2 . بلوار عبدالمطلب، بین خیابان 13 و 15،

کانال سازی - نبشی سازی

: کانال کولر سازی