آسانسور-بالابر

شرکت آسانسور مجد

جعفر آبادی: 36611917

منطقه 10 .

مشهد ، بلوار ادیب ، ادیب 22 ، پاساژ ادیب ، واحد 304

آسانسور-بالابر

: طراحی و اجرای آسانسور