فلزات رنگین

پارس فلز شرق

ستوده نژاد: 38446574

سایر .

شهرک صنعتی توس ، طبقه همکف ،

فلزات رنگین

: فروش فلزات رنگین برنج سیم جوش برنج

ظروف مس جوان

جوان: 37276269

منطقه 1 .

مشهد ، خ قرنی ، خ قرنی8، پلاک13

فلزات رنگین

: عرضه ظروف مسی و تزئینی

آلومینیوم سجاد

بانویی: 38923487

منطقه 11 .

بلوار دانش آموز، دور میدان مهران،

فلزات رنگین

: آلومینیوم