سنگ تزئینی طلا و جواهر

آزمایشگاه طلا مولایی - ذوب و عیارسنجی طلا در خیابان راهنمایی مشهد / صهر ومعایرة الذهب فی شارع مشهد الأوسط

مولایی: 38451574-38451575

منطقه 1 .

مشهد ، خ راهنمایی ، بین راهنمایی 1 و 3 ساختمان پزشکان ، طبقه اول ، واحد 4 / مشهد ، المدرسة المتوسطة ، بین منتصف 1 و 3 مبنى الأطباء ، الطابق الأول ، الوحدة 4

سنگ تزئینی طلا و جواهر

: انجام ذوب و عیار سنجی طلا / تذوب وتعایر الذهب

فروشگاه دریای نور

حسینی: 38481877

منطقه 1 .

خیابان راهنمایی، برج سلمان،

سنگ تزئینی طلا و جواهر

: بورس سنگهای قیمتی، نقره