سنگ تزئینی طلا و جواهر

فروشگاه بخشی

بخشی: -

منطقه 7 .

مشهد، میدان 17 شهریور، بازار رضا، ورودی سمت راست، طبقه دوم، پلاک2/587 بازار سوم

سنگ تزئینی طلا و جواهر

: بورس انواع نگین، عقیق، فیروزه، زمرد، یاقوت، زبرجد، توپاژ، آماتیست و.....

فیروزه دلربا

دین محمدی: 33682077

منطقه 7 .

میدان 17شهریور، بازاررضا، ورودی سمت راست، طبقه اول،

سنگ تزئینی طلا و جواهر

: تراشگاه و فروشگاه فیروزه نیشابور