چاقو و قیچی سازی

فروشگاه جلالی

جلالی: 33642022

منطقه 1 .

نواب صفوی، نواب7، کوچه عسگریه

چاقو و قیچی سازی

: تولید و پخش انواع کارد و ساطور قصابی و آشپزخانه