شکار(لوازم)

فروشگاه شکار و طبیعت

تبرائی: -

منطقه 8 .

مشهد ، بلوار امام خمینی ، امام خمینی 77 پلاک 46

شکار(لوازم)

: تعمیرگاه مجاز سلاح های شکاری و تجهیزات شکار

فروشگاه بیست (کمپ)

طباطبائی: 37653040

منطقه 2 .

بلوارخیام شمالی، بازاربین المللی سپاد، بازار 4، پلاک 3/19، فروشگاه 20 کمپ

شکار(لوازم)

: لوازم شکار، کوهنوردی، ماهیگیری و کمپ و مسافرتی

فروشگاه کوه دشت

الهامی نژاد: 38528441-2

منطقه 8 .

مشهد ، بلوار امام خمینی ، امام خمینی 35 ، پاساژ طاهری ، واحد 7

شکار(لوازم)

: فروش و تعمیر تفنگ های بادی ، تولید و پخش قطعات یدکی ، ملزومات شکار

فروشگاه شاهین

قاسمی: 38524060

منطقه 8 .

مشهد ، بلوارامام خمینی ، بین امام خمینی 40 و 38

شکار(لوازم)

: تعمیر و فروش سلاح های شکاری مجاز ، ساخت و تعویض قطعات صلاح