کفاشی(مواد اولیه )

فروشگاه فروغی

فروغی فر: 32790117

منطقه 6 .

مشهد ، بلوار امت ، بین امت 22 و 20

کفاشی(مواد اولیه )

: عرضه انواع لوازم کفش ، رویه جات و چرم و ...

فروشگاه رضا فضائلی

فضائلی: 32570966-32570814

منطقه 6 .

مشهد ، بلوار امت ، امت 33

کفاشی(مواد اولیه )

: عرضه بند کفش# ِِآستری ابری سوبله دوبله #خدمات لمینت# انواع نخ ایرانی خارجی# چسب #مشمع و ملزومات کیف و کقش