موسسات و انجمن های خیریه

موسسه خیریه پویندگان راه امام جواد (علیه السلام) خراسان

حسین زاده: 36641325
منطقه 10 . قاسم آباد، بلوار شریعتی، بین شریعتی 3 و 5

موسسات و انجمن های خیریه

: مرکز کمک به ایتام و مستمندان و حمایت از زنان سرپرست خانوار .حمایت از دانشجویان. کمک به خانواده زندانیان جرایمی غیر عمد و....