فروشگاه امید فنر مشهد

جمالی : 33416649
منطقه 7 . خ کوشش15،

فنرسازی

: تولید فنر لول و قطعات با دستگاه های ایزو، فنر های فولادی

اطلس فنر

حسنی: 38538716
منطقه 7 . خ کوشش، داخل کوشش5

فنرسازی

: تولیدکننده انواع فنرهای لول و تسمه ای، مرکز فروش مفتول و تسمه های فنری و صنعتی

آسیا فنر

الهی : 33412813
منطقه 7 . بلوار جمهوری، جمهوری 17، خ بزرگمهر، بین بزرگمهر 1 و 3،

فنرسازی

: تولید انواع فنرهای لول