خدمات مجالس

تالار پذیرایی مرجان

نادران: 32761999

منطقه 4 .

30 متری طلاب، نبش مفتح 27

خدمات مجالس

: برگزار کننده کلیه خدمات مجالس و جشن ها با طرفیت 700 نفر ، نامزدی، عقد، عروسی و کنفرانسها