دوربین عکاسی فیلمبرداری

بازرگانی نجاتی

نجاتی: 37231064-37231065-37231066

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار صادقی ، نبش 19 ، مجتمع تابان طبقه 1- ، واحد11

دوربین عکاسی فیلمبرداری

: واردات و عرضه دوربین های دیجیتال و لوازم  قطعات جانبی

حامی

حکیمی: 32214442

منطقه 8 .

خیابان سعدی، نبش سعدی 20،

دوربین عکاسی فیلمبرداری

: تعمیر انواع برند دوربین