دفاتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان الکترونیک شهرداری مشهد ، دفتر مهندسی 609 / مکتب مکافحة بلدیة مشهد الإلکترونی ، المکتب الهندسی 609

قوام: 37628179

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار فلسطین ، ابتدای فلسطین 6 طبقه دوم ، پلاک 3، واحد سمت چپ (5) / مشهد ، بولیفارد فلسطین ، بدایة فلسطین ، الدور السادس ، رقم 3 ، الوحدة الیسرى (5)

دفاتر پیشخوان دولت

: صدور گواهی ساختمان اعم از پروانه پایانکار ( عدم خلاف ، بهره برداری )  استعلام ادارات ، خدمات بازدید ، مشاوره ، طراحی نقشه های پروانه و نقشه های اجرایی ، محاسبات بهینه و اقتصادی سازه ، انجام کلیه امور مربوط مهندسین سازمان نظام مهندسی ، نظارت کلیه امور مربوط به نقشه برداری ، (  دفتر مهندسی و دفتر پیشخوان الکترونیک شهرداری مشهد  ) / إصدار شهادة البناء بما فی ذلک تصریح العمل النهائی (عدم الانتهاک ، التشغیل) استعلام المکاتب ، خدمات الزیارة ، الاستشارات ، تصمیم خرائط الفراشة والخطط التنفیذیة ، الحسابات الهیکلیة والاقتصادیة المثلى ، أداء جمیع الشؤون ذات الصلة لمهندسی التنظیم الهندسی ، الإشراف على جمیع الأمور ذات الصلة لرسم الخرائط (المکتب الهندسی ومکتب مکافحة الالکترونیة ببلدیة مشهد) ...

دفتر پیشخوان خدمات دولت (کد1361)

و سمیه حسین زاده: 36021702

منطقه 11 .

مشهد ، بلوار استقلال، بین استقلال 6 و 8

دفاتر پیشخوان دولت

: ارایه خدمات دولتی، شهرداری و اپراتورهای تلفن همراه

دفتر پیشخوان خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری

اسودی : 38445529

منطقه 1 .

مشهد ، خیابان راهنمایی ، راهنمایی 10، پلاک 18

دفاتر پیشخوان دولت

: اطلاع رسانی ضوابط شهرداری، صدور پروانه و پایان کار

شرکت ابردژ کهن شرق

خانم مهندس علیزاده : -

منطقه 1 .

بلوار دستغیب، نبش دستغیب 37، مجتمع طوسی، واحد 6

دفاتر پیشخوان دولت

: انجام کلیه امور طراحی، محاسبات، نظارت، اخذ پروانه ساختمان و مشاوره در تمامی امور ساختمان مجری ذیصلاح و مدیریت پیمان ارائه اطلاع رسانی خدمات شهرداری، صدور پروانه و پایانکار ...

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی

سرابی مقدم : 36023828

منطقه 11 .

بلوار معلم، نبش معلم 26، پلاک 618، طبقه همکف

دفاتر پیشخوان دولت

: ارائه خدمات ثبت احوال(کارت ملی ، ثبت نام ، عکس ، اسکن اثر انگشت)، کارت بهداشت، امور مشترکین و ...