اتحادیه های توزیعی و خدماتی

خدمات بازرگانی - گمرکی سابقی ( کارگزار رسمی گمرک ایران )

سابقی: 37343400-37346186

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار عبدالمطلب ، ابتدای عبدالمطلب 3 ، سمت راست ، پلاک 11

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: خدمات و مشاوره صادرات ، واردات ، ترانزیت-ترخیص کالا از گمرک-مشاوره بازرگانی خارجی ، خدمات مشاور امور بازرگانی ، خارجی ترخیص کالا از کلیه گمرک های فعال کشور...