اتحادیه های توزیعی و خدماتی

خدمات بازرگانی - گمرکی سابقی ( کارگزار رسمی گمرک ایران)

سابقی: 37343400-37346186

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار عبدالمطلب ، ابتدای عبدالمطلب 3 ، سمت راست ، پلاک 11

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: خدمات و مشاوره صادرات ، واردات ، ترانزیت-ترخیص کالا از گمرک-مشاوره بازرگانی خارجی

کالای برق بهروز

گلپرور مشهدی: 38698331

منطقه 9 .

مشهد ، بین پیروزی 59و61

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: فروشنده لوازم برق ساختمان

دفتر مرغداری طلوع

نبوی: 38423543

منطقه 2 .

چهار راه خواجه ربیع ، به طرف میدان شهدا ، نبش عبادی 10

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: عرضه مستقیم تخم مرغ ، مرغداری طلوع و شرکت سپیدپرتوس